TelevisGo / hệ thống giám sát và kiểm soát

Easy to install
- Reliability
- Advanced features of systems integration
- Licence for 10/30/60/225 devices

 

--------------- Sử dụng cho cửa hàng tiện lợi  & kho hàng

Thông tin sản phẩm

Dễ dàng cài đặt – Plug & Play

Không cần cấu hình hệ điều hành MS
Hệ thống được nhà máy cài đặt sẵn và tương thích hoàn toàn với hệ điều hành MS
Nhà máy cài đặt phần mềm tiện ích
- Phiên bản mới nhất của tiện ích và trình điều khiển
- Máy chủ FTP và tiện ích VNC đã được cài đặt sẵn
Nền tảng phần cứng và phần mềm tiêu chuẩn cho phép hỗ trợ và khắc phục sự cố dễ dàng

Lưu trữ dữ liệu an toàn – Độ tin cậy của hệ thống

Không có xung đột với các ứng dụng khác hoặc không tương thích với MS OS
Một hệ thống chuyên dụng không khuyến khích việc sử dụng PC không đúng cách và cài đặt phần mềm
phần mềm không cần thiết của người dùng cuối

 

PC công nghiệp chuyên dụng có hệ điều hành nhúng
Độ tin cậy của SW đã được chứng minh dựa trên TelevisCompat với những cải tiến liên tục

Báo cáo tiêu thụ năng lượng

Giao diện web chuyên dụng cho phép theo dõi và báo cáo mức tiêu thụ năng lượng

Cấu hình ngoại tuyến

Người dùng được đào tạo bài bản có thể thiết lập cấu hình ngoại tuyến một cách phòng ngừa

Không có giao diện PC & Bộ chuyển đổi thông minh
Giao thức ModBus và Televis được quản lý trên cùng một mạng nối tiếp. Không cần giấy phép CTNH

Máy chủ FTP\VNC được cài đặt sẵn
PC công nghiệp đã được thiết lập để truy cập và quản lý từ xa

Lưu trữ dữ liệu và cảnh báo
Xem chi tiết và biểu đồ đồ họa động

Sao lưu và khôi phục cài đặt

Qua web: một tệp để xuất để sao lưu toàn bộ cài đặt hệ thống để khôi phục nhanh trong trường hợp khẩn cấp

Nâng cấp từ xa
Qua web: Trình điều khiển, ngôn ngữ, phần mềm, giấy phép và hồ sơ người dùng

“Cơ quan giám sát” phần cứng

Độ tin cậy cao nhất nhờ phần cứng công nghiệp được thiết kế đặc biệt

Lập lịch cho các lệnh và cài đặt tham số
Lập kế hoạch dễ dàng để thực hiện lệnh tự động hoặc thiết lập tham số

Kiểm soát lưu trữ

Qua web: kiểm soát trạng thái và kích thước của kho lưu trữ

Ưu tiên cao cho thông báo tin nhắn

Có thể sử dụng modem để dự phòng trong trường hợp mất đường truyền DSL

 

Sản phẩm khác